Цветан Алексиев е Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД, Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на Сирма Солюшънс АД, Председател на Съвета на директорите на Сирма Бизнес Консултинг АД и член на Съветите на директорите на Онтотекст АД, Датикум АД и Panaton Software JSC.

Цветан Алексиев започва работа в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. Преминава през различни позиции в компанията – ръководител на екип, мениджър проекти, ръководител на отдел. От 2002 г. е изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД. Цветан инициира преструктурирането на Сирма в холдингова организация и префокусирането на дейността от чисто сървис ориентирана компания към холдингова структура, която управлява инвестиции в различните бизнеси на групата, инкубира и създава нови бизнеси, привлича инвестиции и придобива нови компании.

Цветан отговаря за цялостното управление на холдинговата структура и бизнес развитието на най-голямата компания в групата – Сирма Солюшънс АД.

Цветан е завършил магистърска степен по “Компютърни системи” в Техническия университет София.

Цветан Алексиев