Цветомир Досков е Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг (SBC) и член на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД.

Цветомир има основен принос за превръщането на SBC във водещ доставчик на софтуерни решения за банковия сектор. Той притежава дългогодишен опит в проектирането, разработването и прилагането на стратегически планове и решения за финансови институции.Преди да се присъедини към Сирма Бизнес Консултинг,

Цветомир е работил в някои от най-големите български банки, вкл. Allianz, УниКредит Булбанк, HVB Bank Biochim, Хеброс Банк и Българска Народна Банка. През годините той заема различни ръководни длъжности, включително Ръководител на процеси, Ръководител на вътрешен одит отдел и Главен инспектор.

Цветомир е отговорен за цялостното управление и операциите на Сирма Бизнес Консултинг АД.Той получава магистърска степен по “Банково дело” в Университета за национално и световно стопанство в София.

Цветомир Досков