Чавдар Димитров е член на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД и Датикум АД.

Още като студент участва в основаването на компанията през 1992 г. и от тогава работи в Сирма. През годините заема различни позиции, свързани с програмиране – програмист, ръководител на екип, ръководител на проекти.

През 2005 г. става Административен директор, а след това и Директор човешки ресурси в Сирма Груп Холдинг АД. Заема този пост до август 2009.

Чавдар е завършил магистърска степен по “Компютърни науки” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Чавдар Димитров