Георги Маринов е Председател на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД, Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ЕнгВю Системс АД, както и член на Управителния съвет на Сирма Бизнес Консултинг АД и Пирина Технологии АД.

Георги работи в Сирма от създаването и през 1992 г. През годините заема различни длъжности в рамките на компанията – софтуерен инженер, контрол на качеството, мениджър на екип, ръководител проект, мениджър маркетинг и продажби и мениджър бизнес развитие. От 2003 г. насам Георги заема длъжността Изпълнителен директор на ЕнгВю Системс АД.

Георги е завършил Техническия университет в София с магистърска степен по “Компютърни науки” и “Международен бизнес”.

Георги Маринов