slider

Creating Successful
Knowledge Enterprises

Продукти по индустрии

Последни новини

Дружества

Sirma Medical Systems
Sirma Computer Vision Lab
Sirma Solutions
Sirma Enterprise Systems
business-consulting
Sirma ICS
Panaton
Ontotext
EngView Systems
Daticum
Sirma Mobile
SG Technology Services
Име на емитента: RSS data feed
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
ISIN код на емисията:
Номинална стойност:
0.00
Последно общо събрание:
01.01.1970
Последен неконсолидиран отчет:
01.01.1970
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
19.01.2017 14:04