slider

We Help Companies
Become More Intelligent

Продукти по индустрии

Последни новини

Дружества

Sirma Medical Systems
Sirma Computer Vision Lab
Sirma Solutions
Sirma Enterprise Systems
business-consulting
Sirma ICS
Panaton
Ontotext
EngView Systems
Daticum
Sirma Mobile
SG Technology Services
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
14.06.2016
Последен неконсолидиран отчет:
31.12.2016
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
BGN 1.160.61%1000
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
BGN 1.16BGN 1.16BGN 1.16
27.04.2017 10:01